Rồng phong thủy phun ngọc (20x17x24cm)

8,500,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Mã sản phẩm: BT-TRC8M

Kích thước: 20x17x24cm

Ý nghĩa: Vật phẩm phong thủy này sẽ giúp con đường công, danh sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng thuận lợi. Bạn sẵn sàng bước lên bục cao nơi bạn có được thế lực và danh vọng.

GỌI ĐẶT HÀNG NGAY

Hotline: 0385 603 792
Chat Facebook